T3 - Feller av

25. september 2023
Gjennomgang av momentene ved T3