SKITINGET Søndag 030618 - DEL1: Tingforhandlinger

3. juni 2018

Søndag 3. juni

Oppstart tingforhandlinger
Blink Skifestival v/Odd Langhelle, daglig leder i Axelar
Sak 11 – Fastsettelse av avgifter
Sak 8 – Forslag fra Skistyret
Sak 13, Lovendringer v/Andreas Ekker, Lov- og påtaleutvalget