SKITINGET Lørdag 020618 - DEL4: Moderniseringsprosjekt

3. juni 2018
Moderniseringsprosjektet til norsk idrett, v/Karen Kvalevåg, generalsekretær NIF