SKITINGET Lørdag 020618 - DEL3: Gjennomgang beretning

2. juni 2018

Sak 6 fortsetter      Norges Skiforbunds regnskaper for 2016 og 2017

                              Generalsekretær Stein Opsal forttsetter

                              Kontrollutvalgets rapport v/leder kontrollutvalget Sveinung Karlsen