SKITINGET Lørdag 020618 - DEL2: Gjennomgang beretning

2. juni 2018

Sak 5       Norges Skiforbunds beretninger for 2016-2018
                 Innledning v/Helen Ingebretsen og Atle Rolstadaas, utviklingsavdelingen                         Norges Skiforbund

Sak 6      Norges Skiforbunds regnskaper for 2016 og 2017
                Innledning v/Generalsekretær Stein Opsal