Siri Bynke - Hvorfor doper noen seg?

20. oktober 2018
Foredragsholder - Siri Bynke
Tema - Hvorfor doper noen seg?

Målet er gjennom gode og inspirerende foredragsholdere, å øke kompetansen om miljøet, fysiologien og den motoriske utviklingen.