Laguttak WC-Lillehammer

1. desember 2017
Sesongens første lagkonkurranse skal forsvares av:
Jørgen Graabak, Jan Schmid, Espen Andersen og Jarl Riiber.