Åpning av Langeland Skisenter

17. oktober 2017
Intervju med Erik Røste og styreleder for Langeland Skisenter, Kjetil Bjørset. Blant annet ny 3,3 km lang rulleskiløype!