- "Jeg kjørte jo ifra de!"

18. januar 2019
Selv i kjelke, kjørte Jesper Saltvik Pedersen fra de fleste i alpintbakken.